HİZMETLER

Transit Teslimat

Karadeniz’e deniz geçişleri yalızca İstanbul ve Çanakkale Boğalarından sağlanmaktadır. İstanbul Boğazı’ndan transit geçen gemilere yapılan teslimatlar işimizin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.